Повернутися до звичайного режиму

Орнамент для сайту Долішньолужецької школи
ПОРТФОЛІО - СУЧАСНА ФОРМА
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

За останні півтора десятиліття досить помітне місце у педагогічному словнику посіло поняття «портфоліо». Воно прийшло до освітянської галузі із політики та бізнесу, теорії менеджменту (метод портфоліо — performance portfolio or portfolio assessment).

Досить часто чи не основним критерієм оцінюван¬ня роботи педагогів вважається кількість переможців олімпіад та власні перемоги вчителя в різноманітних конкурсах. А якщо переможців олімпіад немає? А якщо не брати участі в конкурсах? Як оцінити якість роботи вчителя? Адже такі вчителі працюють не гірше за інших!

Колеги, експерти тощо зможуть ознайомитися з вашою роботою завдяки портфоліо. Портфоліо набагато докладніше та ґрунтовніше, ніж резюме. У ньому педагог зможе відобразити усі свої професійні досягнення, показати знання і навички, рівень володіння методикою і навіть сучасними інформаційними тех¬нологіями.

Особисте портфоліо стане у пригоді для:

• атестації;

• працевлаштування;

• презентації на батьківських зборах;

• саморозвитку, самоосвіти й підвищення самооцінки.

Будь-яка форма та вигляд створеного портфоліо (паперовий, електронний у формі папки з файлами чи презентації Microsoft Power Point, веб-сайт тощо), крім творчого підходу, потребує ще й певних умінь і знань, необхідних для його створення.

Портфоліо — від англійського терміна portfolio -портфель, тека для важливих документів.

Портфоліо (від франц. porter — описувати, формулювати, нести і folio - аркуш, сторінка) - досьє, збірка досягнень (словник іншомовних слів).

Портфоліо в перекладі з італійської означає «папка з документами», «папка спеціаліста». Це спосіб фіксу¬вання, накопичення й оцінки творчих досягнень.

Портфоліо — 1. Папка для важливих справ, доку¬ментів. 2. Набір документів, зразків робіт, фотографій та ін., які дають уявлення про запропоновані праце¬давцеві (замовникові) можливості, послуги спеціаліс¬та, про його досвід в обраному напрямку. (Український тлумачний словник)

Принципи формування структури портфоліо

Не існує загальноприйнятої моделі портфоліо. Портфоліо вчителя надзвичайно індивідуальне. Окрім цього, значну роль у формуванні портфоліо відіграє специфіка навчальної дисципліни, в рамках якої воно створюється. Проте все ж існують загальні елементи, компоненти портфоліо:

• інформація «від себе» — формулювання педагогіч¬ної філософії педагога, опис використовуваних ме¬тодик, зазначення дисциплін, що розробляються, опис освітніх цілей і завдань;

• інформація «від інших» — відгуки колег, учнів, бать¬ків про курси, навчальні програми, тести, стиль проведення занять, позашкільну діяльність і т. ін;

• приклади навчальних заходів - досягнення учнів, результати дослідницької роботи учнів, приклади есе тощо;

• матеріали, що підкріплюють педагогічні досягнен¬ня вчителя: свідчення співпраці з колегами, що сприяла підвищенню ефективності їхньої роботи; відеозапис типового заняття викладача; матеріали, що підтверджують ефективне використання тех¬нічних засобів навчання, наприклад комп'ютера, аудіо- і відеоапаратури та ін.


Орнамент для сайту Долішньолужецької школи


Добрянський Володимир Богданович (учитель географії та фізики)


Комар Галина Ярославівна (учитель історії, правознавства)


Калічак Лілія Михайлівна ( училь хімії та біології)


Ворончак Тетяна Михайлівна (учитель початкових класів)Орнамент для сайту Долішньолужецької школи

Кiлькiсть переглядiв: 1455

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.